مقایسه هزینه دو کوئری

در این مقاله قصد داریم سه روش مختلف جهت مقایسه سرعت و هزینه دو کوئری را بررسی نماییم. این سه روش عبارتند از: استفاده از Execution Plan استفاده از Statistic IO و Statistic Time استفاده از sys.dm_exec_sessions استفاده از Execution Plan در این روش ابتدا از بالای صفحه management studio گزینه Include Actual Execution Plan …

ادامه مطلب