کوئری های کاربردی در SQL Server – قسمت دوم

در این آموزش و سلسله آموزش هایی که با این عنوان منتشر خواهد شد سعی می شود کاربردی ترین کوئری های SQL Server که ممکن است برنامه نویسان یا متخصصان پایگاه داده بارها مورد استفاده قرار دهند آموزش داده شود. در این آموزش موارد زیر را یاد خواهیم گرفت: مشخص کردن تعداد رکوردهای متاثر از …

ادامه مطلب