بدست آوردن تعداد رکوردهای جداول یک دیتابیس

خیلی وقت ها نیاز است به دلایلی همچون یافتن جداول خالی ، جداول با بیشترین رکورد ، مقایسه تعداد رکوردهای جداول یک دیتابیس یکسان در محیط های مختلف و … تعداد رکوردهای جداول دیتابیس خود را بدانیم برای انجام این کار روش های مختلفی وجود دارد که در زیر این روش ها به همراه معایب …

ادامه مطلب