انتقال فایل های دیتابیس ( MDf , LDF ) به مسیری دیگر

خیلی مواقع به دلیل کمبود فضا در درایو مربوط به فایل های یک دیتابیس، توزیع فایل های یک دیتابیس بین چندین دیسک و … نیاز است که فایل های MDF یا LDF یک دیتابیس را به مسیری دیگر انتقال دهیم در این مقاله نحوه انجام این کار را برای دیتابیس های کاربر و دیتابیس های …

ادامه مطلب