استفاده از Top در دستور Delete و کاربرد آن

خیلی وقت ها پیش می آید یک کوئری جهت حذف داده از جدول خود نوشته اید و با اینکه ریکاوری مدل دیتابیس simple است ولی زمان اجرا با خطای پر شدن transaction log روبه رو می شوید در اینجا می توان با یک تکنیک ساده و آن هم استفاده از top در کوئری خود داده …

ادامه مطلب